Nástroje pro usnadnění přístupu

Skip to main content

Zpracování osobních údajů

Vážení návštěvníci či zákazníci,

pokud jste našimi zákazníky nebo návštěvníkem webu www.teamium.cz (dále též jako „webové stránky“) svěřujete nám své osobní údaje. Zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení.

Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti se zákonem o zpracování osobních údajů a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále též jako „GDPR“).

Plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů, umožníme a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů lze podle potřeby měnit z důvodu změn v postupech zpracování údajů či z jiného důvodu.

1. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 GDPR je společnost Teamium s.r.o.  zapsaná značkou C 243467 vedená u Městského soudu v Praze v jež provozuje webovou stránku www. teamium.cz , e-mail: sluzby(at)teamium.cz (dále jen „správce“ nebo „Teamium“).

Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména Zákonem č. 110/2019 Sb., Zákon o zpracování osobních údajů a GDPR, a tedy že: budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především plnění Smlouvy, oprávněného zájmu, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu.

2. ZÁKONNÝ DŮVOD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Existuje několik zákonných důvodů, pro Teamium zpracovává vaše osobní údaje:

 • plnění Smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR;
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, Pokud vaše údaje využíváme pro účely našeho oprávněného zájmu, vždy vyvažujeme jak naše zájmy, tak vaše právo na soukromí, např. nabízíme vám možnost odmítnout jednoduchým způsobem marketingová sdělení a používáme pseudonymizované údaje nebo údaje, které nejsou personalizované, je-li to možné
 • plnění zákonné povinnosti podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR, zejména za účelem plnění našich povinností;

3. ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • identifikační údaje;
 • kontaktní údaje;
 • další osobní údaje týkající se plnění závazku ze Smlouvy;

4. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracováváme osobní údaje, které nám sami svěříte, a to zejména z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

 • oprávněné zájmy správce – za tímto účelem zpracováváme především osobní údaje v souvislosti s výkonem našich práv (např. přímý marketing našich produktů a služeb našim zákazníkům);
 • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti správce (zejména zpracováváme osobní údaje za účelem plnění povinností, které vyplývají ze zvláštních právních předpisů);

5. COOKIES

 1. Naše webová stránka využívá Cookies. Jedná se o malé textové soubory, ukládané prostřednictvím prohlížeče do vašeho koncového zařízení. Cookies nezpůsobují žádné škody. Některé Cookies umožňují analyzovat užívání webových stránek, podporují jejich uživatelskou přívětivost, čímž slouží i zákazníkům a zároveň sbírají statistická data o využívání webových stránek, provádějí analýzu ke zlepšení nabídky.
 2. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.
 3. Vznesete-li námitku proti zpracování technických Cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu internetových stránek.
 4. Standardní webové prohlížeče (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu Cookies. V rámci nastavení prohlížečů lze jednotlivé Cookie ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, případně je blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé webové stránky. Více informací zjistíte v nápovědě svého počítače.
 5. Možnosti nastavení správy Cookies v rámci hlavních prohlížečů:

6. ZDROJE

Osobní údaje získáváme zejména:

 • v rámci jednání o uzavření Smlouvy;
 • ze záznamů komunikace se zákazníky prostřednictvím Zákaznické linky Teamium
 • ze záznamů komunikace se zákazníky prostřednictvím Facebooku, Instagramu a Linkedinu;
 • na základě návštěvy webových stránek teamium.cz pomocí nástrojů: Google Analytics, Google Search Console, HotJar a Meta.

7. SOCIÁLNÍ SÍTĚ

 1. Můžete nás kontaktovat prostřednictvím sociálních sítí Facebook, LinkedIn a Instagram (dále jen „sociální sítě“) a zanechat nám zprávy, komentáře či příspěvky. K vyřízení žádostí je zapotřebí zpracovávat údaje jako jméno uživatele a poskytnuté informace. Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v rozsahu nezbytném pro vyřízení vaší poptávky. V závislosti na obsahu vaší poptávky slouží vaše osobní údaje k vyřizování a plnění (před)smluvních povinností podle (čl. 6, odst. 1, písm. b) GDPR) nebo k hájení našeho oprávněného zájmu poskytnout vám co nejlepší informace / Služby podle (čl. 6, odst. 1, písm. f) GDPR).
 2. Dále používáme plug-iny sociálních sítí. Při použití plug-inů vytvoří Váš internetový prohlížeč přímé spojení se servery dané sociální sítě. Tak získá daný provozovatel informaci, že Váš internetový prohlížeč vyvolal určitou stránku naší nabídky, i když u provozovatele nemáte uživatelský účet nebo nejste právě přihlášeni. Soubory protokolů (včetně IP adresy) odesílá Váš internetový prohlížeč přímo serveru daného provozovatele, kde se příp. ukládají. Provozovatel nebo jeho server může mít sídlo mimo EU nebo EHP (např. v USA).
 3. Tyto plug-iny představují samostatná rozšíření provozovatelů sociálních sítí. Proto nemáme vliv na objem dat shromažďovaných a ukládaných prostřednictvím těchto plug-inů provozovateli sociálních sítí.
 4. Účel a rozsah shromažďování, dalšího zpracování a používání dat sociálních sítí i práva s tím spojená a možnosti nastavení pro ochranu soukromí jsou uvedeny v informacích k ochraně osobních údajů dané sociální sítě.
 5. Pokud nechcete, aby provozovatelé sociálních sítí získávali a příp. ukládali a dále zpracovávali údaje prostřednictvím této online nabídky, neměli byste tyto plug-iny používat.


Facebook  

Máte možnost nás kontaktovat přes Facebook – soubory Cookies jsou nastavené společností Facebook tak, aby analyzovaly chování uživatelů. To se děje bez ohledu na to, zda jste na Facebook přihlášeni nebo ne. Facebook používá tyto Cookies pro reklamní účely a ke zpracování statistik. Tyto statistiky poskytuje Facebook provozovateli internetových stránek prostřednictvím funkce Facebook Insights v anonymní podobě.

Provádíme analýzu těchto statistik, aby pro vás byla naše nabídka zajímavější. Zpracování osobních údajů vychází z našeho oprávněného zájmu a z vašeho souhlasu), abychom vám mohli nabídnout atraktivní informace, spolu se zajímavými příspěvky a prostřednictvím cílených reklamních opatření přispět k úspěchu Služeb.

Informace o osobních údajích zpracovávaných v rámci funkce Facebook-Insights zjistíte na: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data.

Informace o používání Cookies společností Facebook si můžete přečíst ve směrnici Facebook-Cookies na adrese: https://www.facebook.com/policies/cookies/

Informace o tom, jak a jaké údaje Facebook zpracovává, když používáte produkty Facebook, se dozvíte ve směrnici pro zpracování osobních údajů na Facebooku:

https://www.facebook.com/about/privacy/update.

Vaše dotazy na Facebook, týkající se zásad ochrany údajů směřujte prostřednictvím formuláře na následující odkaz: https://www.facebook.com/help/contact/2061665240770586.

Za zpracování osobních údajů v souvislosti s používáním Facebooku odpovídá Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2. Chcete-li uplatnit svá práva a nároky na ochranu soukromí, kontaktujte prosím přímo pracovníka odpovědného za ochranu osobních údajů ve společnosti Facebook: https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970.

V dodatku ke smlouvě mezi Facebookem a námi, jako provozovatelem stránek „Page Controller Addendum“, který je k dispozici na adrese:

https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum bylo mezi námi a společností Facebook dohodnuto, že pokud to bude možné, přebírá Facebook povinnosti odpovědné osoby, především převezme vyřizování dotazů dotčených osob. Jsme smluvně vázáni vaše dotazy (pokud se týkají zpracování osobních údajů a statistik) neprodleně předat společnosti Facebook. Obracejte se tedy, prosím, přednostně na Facebook.

Instagram

Můžete nás kontaktovat prostřednictvím Instagramu. Zásady ochrany osobních údajů Instagramu najdete na: https://help.instagram.com/519522125107875. Za zpracování osobních údajů v souvislosti s používáním Instagramu odpovídá Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko. Zpracování osobních údajů vychází z našeho oprávněného zájmu (čl. 6, odst. 1, písm. f) GDPR) a z vašeho souhlasu (čl. 6, odst. 1, písm. a) GDPR). Chcete-li uplatnit svá práva dotčených osob a máte-li dotazy na téma ochrana osobních údajů, obracejte se prosím přímo na Facebook. Pracovníky ochrany osobních údajů společnosti Facebook Ireland Ltd můžete kontaktovat prostřednictvím odkazu na tento formulář:

https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970.

Vaše dotazy na Facebook, týkající se zásad ochrany osobních údajů zasílejte prostřednictvím formuláře
v následujícím odkazu: https://help.instagram.com/519522125107875

8. TŘETÍ STRANY – PŘÍJEMCI

 1. Vaše osobní údaje sdílíme pouze v případě, kdy je to důvodně nezbytné za účelem uvedeným v těchto zásadách ochrany osobních údajů.
 2. Vaše osobní údaje sdílíme se třetí stranou mimo společnost pouze za následujících podmínek:
 3. Za účelem uvedeným v těchto zásadách ochrany osobních údajů sdílíme údaje s oprávněnými subjekty, které nám poskytují Služby. Vaše osobní údaje sdělujeme třetí straně, v rozsahu, ve kterém je potřebuje za účelem poskytnutí Služeb. Jsme rovněž oprávněni poskytnout vaše osobní údaje našim subdodavatelům nebo oprávněným subjektům, které nám poskytují Služby (včetně ukládání údajů, účetnictví, prodeje a marketingu, IT Služeb), aby je pro nás zpracovali. Se všemi dodavateli máme uzavřené zpracovatelské Smlouvy.
 4. Jsme oprávněni sdílet vaše osobní údaje s třetí stranou mimo společnost Teamium, pokud se
  v dobré víře domníváme, že přístup a využívání osobních údajů je důvodně nezbytné pro: (i) dodržení veškerých platných zákonů a právních předpisů anebo soudních rozhodnutí; (ii) zjišťování podvodů, trestných činů, bezpečnostních a technických problémů a jejich předcházení a řešení anebo (iii) ochranu zájmů, majetku a bezpečnosti společnosti, a veřejnosti, je-li to v souladu s právními předpisy. Je-li to možné, budeme vás o takovém to zpracování osobních údajů informovat.
 5. Bude-li společnost Teamium účastníkem fúze, akvizice nebo prodeje podniku, jsme oprávněni předat vaše osobní údaje zainteresované třetí straně. Nadále však zajistíme mlčenlivost o všech vašich osobních údajích. O předání osobních údajů a o tom, že nakládání s nimi se bude řídit jinými zásadami ochrany osobních údajů, budeme všechny naše dotčené zákazníky informovat.

9. ZPŮSOBY ZPRACOVÁNÍ

 1. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány především automatizovaně v našem informačním systému
  a jsou přijatá náležitá technická bezpečnostní opatření.
 2. V této souvislosti bychom vás také rádi informovali, že v našich podmínkách neprobíhá automatizované rozhodování.
 3. Vaše osobní údaje nejsou předávány bez Vašeho souhlasu jiným správcům za účelem nabízení obchodu a služeb. Vaše osobní údaje můžeme předávat do třetích zemí (např. Cloudové úložiště) na základě smluvních doložek.

10. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost neukládá vaše osobní údaje déle, než nám dovoluje zákon a než je nezbytné za účelem poskytování Služeb nebo jejich příslušných částí. Doba uložení závisí za povaze informací a účelu jejich zpracování.

Osobní údaje budou správcem uloženy po dobu nutnou ke splnění smlouvy (zpracování objednávky, vyskladnění a doručení zboží) a dále po dobu zákonné záruky (24 měsíců od převzetí zboží) či po dobu poskytnuté záruky smluvní.

Kupující bere na vědomí, že správce má dle § 31 zákona o účetnictví (č. 593/1991 Sb.) povinnost uschovat účetní doklady a účetní záznamy (faktury) po dobu 5 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají (to znamená, pokud nakoupíte zboží v průběhu roku 2021, musí být faktura uchována do konce roku 2026). Správce má také povinnost vyplývající z § 47 zákona o správě daní a poplatků (č. 337/1992 Sb.) uchovat fakturu po dobu 3 let od konce zdaňovacího období, v němž vznikla daňová povinnost související s fakturou (to znamená, pokud nakoupíte zboží v průběhu roku 2021, musí být faktura pro účely daňového řízení uchována do konce roku 2024). Faktura obsahuje následující osobní údaje: jméno, příjmení a adresu.

Kupující bere rovněž na vědomí, že správce má dle § 35 zákona o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.), povinnost uschovat daňové doklady po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo (to znamená, pokud nakoupíte zboží v průběhu roku 2021, musí být faktura uchována do konce roku 2031). Daňový doklad obsahuje následující osobní údaje: jméno, příjmení a adresu.

11. VAŠE PRÁVA

„Osobní údaje“ nebo „Data“ jsou veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby („fyzická osoba“).

„Procesem“ nebo „Zpracováním“ se rozumí jakákoli operace, která se provádí na základě Osobních informací, ať již automatickými prostředky, například shromažďováním, zaznamenáváním, organizováním, strukturováním, uchováváním, úpravou nebo úpravami, získáváním informací, konzultacemi, používáním, zveřejňováním, přenosem, šíření nebo jiné zpřístupnění, vyrovnání nebo kombinace, omezení, vymazání nebo zničení.

„Citlivé údaje“ nebo „Citlivé osobní informace“ jsou podmnožinou osobních informací, které jsou díky své povaze klasifikovány podle zákona nebo podle zásad, které si zaslouží další ochranu soukromí a bezpečnosti. Citlivé osobní údaje zahrnují osobní údaje o rezidentech EU, které jsou podle práva EU klasifikovány jako „zvláštní kategorie osobních údajů“, které se skládají z následujících údajů: (1) rasový nebo etnický původ; (2) politické názory; (3) náboženské nebo filozofické přesvědčení; (4) členství v odborech; (5) genetická data; (6) biometrické údaje, pokud jsou zpracovány tak, aby jednoznačně identifikovaly osobu; (6) zdravotní informace; (7) sexuální orientace nebo informace o osobním životě jednotlivce; nebo (8) informace týkající se spáchání trestného činu.

„Třetí strana“ je každá společnost, fyzická nebo právnická osoba, veřejný orgán, agentura nebo jiný subjekt než fyzická osoba.

V případě že chcete využít právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR, právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR., právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR. Kontaktujte sluzby(at)teamium.cz.

Máte právo být informováni: Musíme vám sdělit, jaké osobní údaje se shromažďují, jak se používají, jak dlouho budou uchovávány a zda budou sdíleny s třetími stranami. Doufáme, že tyto informace jsme stručně a srozumitelně sdělili v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.

Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu.

 • Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází k na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich Osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Zprostředkovatel požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.
 • Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich Osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.
 • Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) nám to ukládá zákonná povinnost.
 • Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.
 • Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.   


Výše uvedená práva uplatníte dopisem nebo e-mailem zaslaným na naši adresu, která je uvedena výše, v němž uvedete následující informace: jméno a příjmení, adresu, e-mailovou adresu a telefonní číslo. My jsme oprávněni vyžádat si doplňující informace nezbytné k potvrzení totožnosti zákazníka. Jsme oprávněni zamítnout nebo zpoplatnit žádost, která je nedůvodně opakovaná, nepřiměřená nebo evidentně nepodložená.

12. PODÁNÍ STÍŽNOSTI

Pokud se domníváte, že osobní údaje zpracováváme v rozporu s platnými právními předpisy o ochraně údajů, jste oprávněn podat stížnost na příslušný úřad pro dohled nad ochranou osobních údajů https://www.uoou.cz/. Jste rovněž oprávněn podat svou stížnost na příslušný úřad pro ochranu osobních údajů v zemi svého trvalého bydliště.

13. NEVYŽÁDANÉ ÚDAJE

Můžete nám poskytovat své nápady na nové produkty či úpravy stávajících produktů a jiné nevyžádané příspěvky (souhrnně „nevyžádané údaje“). Žádné nevyžádané údaje nepovažujeme za důvěrné a můžeme je bez omezení a jmenování volně kopírovat, používat, sdílet a šířit.

14. BEZPEČNOST OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Uplatňujeme administrativní, organizační, technická a fyzická opatření za účelem ochrany osobních údajů, které shromažďujeme a zpracováváme. Tato opatření zahrnují mj. šifrování, firewall, bezpečnostní zařízení a systémy přístupových práv. Účelem našich bezpečnostních kontrol je zachovat odpovídající úroveň důvěrnosti dat, jejich integrity, dostupnosti, odolnosti a schopnosti obnovit je.
 2. Pokud nejste spokojeni s našimi službami můžete se obrátit na Ústřední inspektorát České republiky – Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, Česká republika.
 3. Pokud by navzdory bezpečnostním opatřením došlo k porušení bezpečnosti, které by pravděpodobně mohlo mít negativní dopad na soukromí zákazníků, co nejdříve příslušné zákazníky a ostatní dotčené strany, včetně příslušných úřadů, je-li to dle platných právních předpisů o ochraně osobních údajů nezbytné, informujeme.


V Brně dne 1.11.2023