Nástroje pro usnadnění přístupu

Skip to main content
Teamium team

Zaměstnáváme více jak 200 lidí v Praze i v Brně a dále rosteme

Mezi našimi kolegy najdete mnoho zdravotně znevýhodněných a duševně nemocných. Spojením slov „TEAM“ a „UM“ vznikl název, který odráží to, kdo jsme a co děláme. Teamium, s.r.o. – Práce pro hendikepované. Našim posláním je vytvářet bezpečné pracovní příležitosti pro lidi s různými hendikepy, ať už jsou fyzického nebo duševního charakteru, a to umíme opravdu dobře. Stali jsme se bezpečným přístavem pro lidi, kteří mohou čelit výzvám na trhu práce a ukazujeme, že hendikep nemusí být překážkou pro plnohodnotnou účast ve společnosti.

Projekt „Každé zrnko pomáhá „

Jedním z projektů, kterým se věnujeme, je „Každé zrnko pomáhá.“ Skrze tento projekt finančně podporujeme zdravotně znevýhodněné lidi, kteří chtějí vést aktivní život a jsou inspirací pro ostatní. Každá šálek kávy zakoupený v Kavárně Teamcaffe a Bistru Teamcaffe přispívá na tyto úžasné příběhy.

Inovace a rozvoj

Neustále se snažíme posouvat hranice a inovovat své služby. Jsme členem Asociace společenské odpovědnosti a zakládajícím členem Deklarace sociálního podnikání. Tímto krokem ukazujeme svůj závazek k principům sociálního podnikání.

Veškeré naše služby jsou poskytovány v režimu náhradního plnění, což znamená, že jsme schopni ušetřit firmám peníze, když s námi spolupracují.

Teamium, s.r.o. je místem, kde se pravá hodnota člověka neposuzuje podle jeho 100% schopnosti, ale podle odhodlání a motivaci uspět. Naše práce pro hendikepované ukazuje, že výzvy mohou být překonány a že každý má právo na práci a smysluplný život.

Přidejte se do našeho týmu.